Sportowe Wadowice

SPORTOWE WADOWICE – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2023 roku – pn. „Małopolski Klub”.Prowadzenie systematycznych zajęć sportowo – rekreacyjnych w... Czytaj więcej