Aplikacja sportbm

Celem wprowadzenia aplikacji jest:

  • ułatwienie komunikacji z rodzicami/opiekunami oraz zawodnikami
  • łatwe i szybkie płacenie składek członkowskich
  • przekazywanie bieżących informacji dotyczących treningów, meczów oraz innych wydarzeń sportowych
  • zapewnienie jedngo kanału komunikacji dla wszystkich sekcji klubu.

Każdy rodzic/opiekun powinien przekazać swój adres mailowy trenerowi sekcji do której należy dziecko/zawodnik.

Na podany adres email zostaje wysłany link do rejestracji w aplikacji.

Aplikacja jest dostępna w przeglądarce pod adresem sportbm lub na urządzenia mobilne Android/iOS.