Sportowe Wadowice

SPORTOWE WADOWICE – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2023 roku – pn. „Małopolski Klub”.
Prowadzenie systematycznych zajęć sportowo – rekreacyjnych w sekcji piłki nożnej.

W ramach projektu dofinansowane są zadania, których przedmiotem są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego w zakresie szkolenia sportowego:

  • przeprowadzenie zajęć sportowych/treningów.

Celem realizacji projektu jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wsparcie instytucjonalne działalności podmiotów realizujących zadania w obszarze kultury fizycznej z siedzibą w województwie małopolskim, a także inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.