Gimnastyka ze Skawą

W okresie wrzesień, październik, listopad bieżącego roku klub MKS Skawa Wadowice dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Wadowice już po raz trzeci będzie realizował projekt „Gimnastyka ze Skawą”.
W ramach zadania beneficjenci projektu zostaną objęci systematycznymi zajęciami sportowymi z
elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Udział w projekcie weźmie 450 uczniów z 11 szkół Gminy Wadowice:

 • SP nr 1 Wadowice
 • SP nr 2 Wadowice
 • SP nr 4 Wadowice
 • SP nr 5 Wadowice
 • SP Babica
 • SP nr 1 Chocznia
 • SP nr 2 Chocznia
 • SP Jaroszowice
 • SP Klecza Dolna
 • SP Wysoka
 • SP Zawadka

W ramach zajęć prowadzone będą ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem na elementy gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, które przede wszystkim skoncentrowane będą na:
– korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej postawy ciała;
– wzmocnieniu gorsetu mięśniowego;
– aktywizacji mięśni posturalnych.


Zakładane efekty edukacyjno – wychowawcze:
– integracja dzieci i młodzieży z obszarów miejskich i wiejskich;
– upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnym wieku;
– propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu;
– podkreślanie roli ćwiczeń gimnastycznych w walce z wadami postawy;
– propagowanie wolontariatu, pracy społecznej na rzecz innych
– podkreślenie roli systematyczności w aktywności ruchowej jako jednego z głównych czynników
determinującego progres;

W trzeciej edycji projektu został zaangażowany przedstawiciel sektora prywatnego firma Allbag, której zadaniem będzie przygotowanie i wykonie koszulek dla beneficjentów.