Do pobrania

Aby zostać przyjętym w poczet członków klubu MKS SKAWA Wadowice należy zapoznać się z regulaminem klubu dostępnym tutaj oraz pobrać, a następnie wydrukować i czytelnie wypełnić DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ wraz ze ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKOWYCH zamieszczonych poniżej.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA ORAZ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKOWYCH

Należy również pobrać i wydrukować OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA.

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

W razie rezygnacji z członkostwa w klubie należy pobrać, a następnie wydrukować i czytelnie wypełnić REZYGNACJĘ Z CZŁONKOSTWA.

REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA