Opłaty

INFORMACJA O OPŁATACH W KLUBIE MKS SKAWA WADOWICE.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NIE JEST FORMĄ OPŁATY ZA JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ KLUB (np.: obozy stacjonarne, badania lekarskie, treningi w Akademii, wyjazdy na mecze mistrzowskie i sparingi, sprzęt meczowy, opłaty sędziowskie, licencje, opieka medyczna, ubezpieczenie itp.), 
A ŚWIADOMYM WSPARCIEM I WYRAZEM CHĘCI NALEŻENIA DO SPOŁECZNOŚCI MKS SKAWA WADOWICE I REPREZENTOWANIA JEJ BARW.

Jednakże informujemy że dzięki opłatą składek możemy realizować:

 • zajęcia sportowe na obiektach klubowych i wynajmowanych (hale sportowe, sztuczne boiska itp.),
 • korzystanie z szatni i świetlicy w budynku klubowym,
 • zgłoszenie do rozgrywek OZPN (każde zgłoszenie jest płatne),
 • wyjazdy na mecze ligowe i turnieje (wynajem autokarów i busów),
 • opłata obsługi sędziowskiej,
 • sprzęt sportowy (bramki, piłki, drabinki itp.),
 • opiekę wykwalifikowanej kadry trenerskiej (przed treningami, w trakcie zajęć, po zajęciach),
 • dodatkowe treningi bramkarskie, itp.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 20-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd klubu MKS Skawa Wadowice stosownymi uchwałami.

Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku, przez cały okres trwania w członkostwa niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu (również w okresie wakacyjnym).

WYSOKOŚĆ SKŁADKI I WAŻNE INFORMACJE SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ.

Każdego nowego członka sekcji piłka nożna obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 100 zł, w ramach której przysługuje do odebrania w biurze klubu jeden komplet treningowy na własność (koszulka, spodenki i getry).

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej przyjęta uchwałą zarządu klubu z dnia 10.01.2022 (obowiązująca od 1 lutego 2022):

 1. Składka członkowska przy 1 dziecku w Akademii Piłkarskiej – 120 zł/os.
 2. Składka członkowska przy 2 dzieci i każdym kolejnym (rodzeństwo) w Akademii Piłkarskiej – 60 zł/os.
 3. Jeśli w klubie trenuje 2 dzieci (rodzeństwo) w różnych sekcjach (np. piłka nożna i koszykówka), 50% składki przysługuje na dziecko w sekcji w której składka jest niższa. (przykład: piłka nożna 120 zł, koszykówka 60 zł – opłata wynosi 120 zł + 30 zł. razem 150 zł.)

Ważne informacje:

 1. Kluba nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.
 2. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku, gdy zawodnik przechodzi kosztowną i długoterminową rehabilitację lub ze względu na trudną sytuację materialną rodziców (należy zwrócić się w tym celu z pisemną prośbą do zarządu klubu).

WYSOKOŚĆ SKŁADEK W SEKCJACH:

 • piłka nożna 120 zł
 • tenis stołowy 100 zł
 • siatkówka 60 zł
 • koszykówka 60 zł

WPŁATA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Składkę należy wpłacać do 20 dnia każdego miesiąca „z góry” na konto Akademii

BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY
54 8111 1019 2002 2003 8209 0002

Tytuł wpłaty: „Składka członkowska Nowak Adam miesiąc (np. kwiecień).”

W celu regularnego opłacania składek proponujemy wykonać stałe zlecenie w swoim banku co ułatwi sprawne i terminowe wpłaty.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA POZOSTAŁE SEKCJE SPORTOWE.

Rodziców/opiekunów zawodników i zawodniczek uczęszczających na zajęcia treningowe w sekcjach siatkówki, koszykówki oraz tenisa stołowego obowiązują składki ustalone uchwałą zarządu i należy je opłacać na powyżej podane konto z dopiskiem w jakiej sekcji trenuje dziecko.

Tytuł wpłaty: „Składka członkowska Nowak Adam miesiąc (np. kwiecień), sekcja (np. tenis stołowy).”