Opłaty

INFORMACJA O OPŁATACH W KLUBIE MKS SKAWA WADOWICE.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NIE JEST FORMĄ OPŁATY ZA JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ KLUB (np.: obozy stacjonarne, badania lekarskie, treningi w Akademii, wyjazdy na mecze mistrzowskie i sparingi, sprzęt meczowy, opłaty sędziowskie, licencje, opieka medyczna, ubezpieczenie itp.), 
A ŚWIADOMYM WSPARCIEM I WYRAZEM CHĘCI NALEŻENIA DO SPOŁECZNOŚCI MKS SKAWA WADOWICE I REPREZENTOWANIA JEJ BARW.

Jednakże informujemy że dzięki opłatą składek możemy realizować:

 • zajęcia sportowe na obiektach klubowych i wynajmowanych (hale sportowe, sztuczne boiska itp.),
 • korzystanie z szatni i świetlicy w budynku klubowym,
 • zgłoszenie do rozgrywek OZPN (każde zgłoszenie jest płatne),
 • wyjazdy na mecze ligowe i turnieje (wynajem autokarów i busów),
 • opłata obsługi sędziowskiej,
 • sprzęt sportowy (bramki, piłki, drabinki itp.),
 • opiekę wykwalifikowanej kadry trenerskiej (przed treningami, w trakcie zajęć, po zajęciach),
 • dodatkowe treningi bramkarskie, itp.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 20-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd klubu MKS Skawa Wadowice stosownymi uchwałami.

Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku, przez cały okres trwania w członkostwa niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu (również w okresie wakacyjnym).

WYSOKOŚĆ SKŁADKI I WAŻNE INFORMACJE

Każdego nowego członka klubu obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 100 zł, w ramach której przysługuje do odebrania w biurze klubu jeden komplet treningowy na własność (koszulka, spodenki i getry).

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej (obowiązująca od 1 lutego 2021):

 1. Składka członkowska przy 1 dziecku w Akademii – 100 zł/os.
 2. Składka członkowska przy 2 dzieci (rodzeństwo) w Akademii – 50 zł/os.
 3. Składka członkowska przy 3 i kolejnym dziecku (rodzeństwo) w Akademii –  zwolnione z opłat!

Ważne informacje:

 1. Akademia nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.
 2. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku, gdy zawodnik przechodzi kosztowną i długoterminową rehabilitację lub ze względu na trudną sytuację materialną rodziców (należy zwrócić się w tym celu z pisemną prośbą do zarządu klubu).

WPŁATA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Składkę należy wpłacać do 20 dnia każdego miesiąca „z góry” na konto Akademii

BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY
54 8111 1019 2002 2003 8209 0002

Tytuł wpłaty: „Składka członkowska Nowak Adam miesiąc (np. kwiecień).”

W celu regularnego opłacania składek proponujemy wykonać stałe zlecenie w swoim banku co ułatwi sprawne i terminowe wpłaty.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA „PIŁKARSKIE PRZEDSZKOLE„.

Rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających na zajęcia w Piłkarskim Przedszkolu w MKS Skawa Wadowice obowiązują te same zasady co pozostałych zawodników z tą różnicą że składka członkowska wynosi 80 zł/os, 50% drugie dziecko (rodzeństwo) oraz kolejne są zwolnione z opłaty. Każde nowe dziecko chcące uczęszczać na zajęcia treningowe ma prawo do 4 zajęć treningowych gratis.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA POZOSTAŁE SEKCJE SPORTOWE.

Rodziców/opiekunów zawodników i zawodzniczek uczęszczających na zajęcia treningowe w sekcjach siatkówki, koszykówki oraz tenisa stołowego obowiązują składki ustalone uchwałą zarządu i należy je opłacać na powyżej podane konto z dopiskiem w jakiej sekcji trenuje dziecko.

Tytuł wpłaty: „Składka członkowska Nowak Adam miesiąc (np. kwiecień), sekcja (np. tenis stołowy).”