Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego edycja 7

#głosowanie#budżetobywatelskimałopolski

✅W dniu dzisiejszym rusza głosowanie w ramach projektu Budżet Obywatelski Małopolski w którym po raz kolejny startujemy z przygotowanymi przez nas zadaniami ‼

➡️ MZA 13 – ŁAŁtfit! – boiskowi dżentelmeni. Małopolska wspiera piłkarzy – edycja II (Region Małopolska Zachodnia).

➡️ OGW 38 – TURNUSY AKTYWIZACJI RUCHOWEJ – EDYCJA I

Z informacjami na czym polegają wyżej wymienione zadania można zapoznać się pod linkiem:

https://bo.malopolska.pl/wydarzenia/znamy-ostateczn%C4%85-list%C4%99-zada%C5%84,-kt%C3%B3re-powalcz%C4%85-o-g%C5%82osy-ma%C5%82opolan?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0gfwGfjc94lx4XhILG3qpTb-8MY1jjE1H45Y98U_1anmG8K_2sGS4vMKU_aem_AeET3C1vbc6-FZhDRKDoDnMYfMLxV-cPAILbZRdHdbo3WeD7fXOtZ2WsOkcwUaHk4o8es8DYbBRqrkq5mHo2vK0M

zakładka: Zadania regionu Małopolski Zachodniej

zakładka: Zadania Ogólnowojewódzkie

Głosowanie trwa od 1️⃣5️⃣ maja do 1️⃣4️⃣ czerwca 2024.

Głosować można za pomocą karty do głosowania jak również internetowo pamiętając jednak że tylko jedna z tej formy jest dozwolona. W przypadku oddania głosu pisemnie i internetowo głos taki będzie NIEWAŻNY‼

Głosować na zadanie MZA 13 może każdy mieszkaniec Małopolski Zachodniej powiatów: wadowicki, suski, oświęcimski, chrzanowski i myślenicki

Głosować na zadanie OGW 38 może każdy mieszkaniec województwa

🔥Rodzice, zawodnicy, trenerzy oraz wszyscy sympatycy klubu zachęcamy do wsparcia naszych działań. Razem możemy więcej ‼

Kartę do głosowania można pozyskać w klubie lub u trenerów, a także pobrać tutaj:

https://www.dropbox.com/scl/fi/wf5aiw8byolrral1ajs7t/Karta-do-g-osowania-SKAWA_OLIMPIA.pdf?rlkey=9h08uhqe0jdkfwrkq5sh48b98&st=v2k944qm&dl=0

Głosować internetowo można tutaj:

https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie

⚠️ Informacja o zasadach głosowania:

Aby zagłosować w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego wystarczy mieć ukończony 16 rok życia i mieszkać w Małopolsce. Nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim.

Głosować można:

elektronicznie na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl

poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do jednej z urn zlokalizowanych w punktach głosowania ustalonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego,

korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem „Budżet Obywatelski” na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie lub wybranej Agendy Zamiejscowej w: Oświęcimiu, Tarnowie Miechowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Miechowie lub Suchej Beskidzkiej. Uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych.

W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

Każdy mieszkaniec województwa, o którym mowa w pkt 1, może oddać dwa głosy:

a) jeden na zadanie regionalne,

b) jeden na zadanie ogólnowojewódzkie.

Na zadanie zgłoszone w danym regionie może głosować jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany region, którego zadanie dotyczy.

Na zadanie ogólnowojewódzkie może głosować każdy mieszkaniec województwa.

W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania ogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny.

W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania regionalne, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadanie ogólnowojewódzkie – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny.

Dopuszczalne jest głosowanie hybrydowe tj. oddanie głosów z wykorzystaniem dwóch sposobów spośród wskazanych w pkt 2.

W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny.

Pamiętaj !

Aby Twój głos był ważny zagłosuj w terminie: od dnia 15 maja 2024 r. do dnia 14 czerwca 2024 r.

Głosy oddane przed i po terminie głosowania będą uznane za nieważne.

Wpisz na karcie do głosowania kod i nazwę zadania (z listy zadań dopuszczonych do głosowania). Podaj numer PESEL oraz wybierz swój (jeden) powiat zamieszkania.

Własnoręcznie podpisz zawarte na karcie do głosowania oświadczenie.