Walne Zebranie Wyborcze Członków Klubu

Zarząd MKS „SKAWA” Wadowice ogłasza na dzień 07 grudnia 2018 r. Walne Zebranie Wyborcze Członków Klubu.

Zebranie odbędzie się w Sali konferencyjnej pływalni „Delfin”, ul. Bałysa w Wadowicach.

Pierwszy termin: godz. 18:00
Drugi termin: godz. 18:30

Porządek zebrania:
1 Otwarcie zebrania.
2 Stwierdzenie prawomocności obrad.
3 Wybór przewodniczącego zebrania.
4 Zatwierdzenie porządku obrad.
5 Wybór protokolanta.
6 Wybór komisji skrótacyjnej.
7 Sprawozdzanie merytoryczne Zarządu za okres kadencji.
8 Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi.
9 Wybory prezesa klubu.
10 Wybory członków zarządu klubu.
11 Wybory komisji rewizyjnej.
12 Wolne wnioski
13 Zakończenie obrad.