Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu

Powołując się na statut Miejskiego Klubu Sportowego SKAWA Wadowice, zarząd klubu zawiadamia, że w dniu 8 grudnia (czwartek) bieżącego roku o godz. 17:45 w sali konferencyjnej Krytej Pływalni „DELFIN” przy ul. Bałysa 1 w Wadowicach odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu.

W przypadku braku kworum w I terminie (o godz. 17:45) ogłoszony zostanie II termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu, wyznaczony na godzinę 18:00 tego samego dnia.

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich Członków i Sympatyków klubu do udział w zebraniu. 

(Zarząd MKS Skawa)