Opłaty

INFORMACJA O OPŁATACH W AKADEMII PIŁKARSKIEJ SKAWA WADOWICE

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są regulować składki członkowskie do 20 dnia każdego miesiąca w kwocie 80 zł (osiemdziesiąt złotych 00/100).

*Jeśli w Klubie trenuje więcej niż jedno dziecko, kwota składki wynosi odpowiednio: 80 zł za pierwsze dziecko, 40 zł za drugie dziecko, trzecie i kolejne jest zwolnione ze składki członkowskiej.

Składka Członkowska obejmuje:

  • Zajęcia sportowe na obiektach klubowych i wynajmowanych (hale sportowe, sztuczne boiska itp.),
  • korzystanie z szatni i świetlicy w budynku klubowym,
  • zgłoszenie do rozgrywek OZPN (każde zgłoszenie jest płatne),
  • Opieka medyczno-rehabilitacyjna,
  • wyjazdy na mecze ligowe i turnieje (wynajem autokarów i busów),
  • opłata obsługi sędziowskiej,
  • sprzęt sportowy (bramki, piłki, drabinki itp.),
  • opiekę wykwalifikowanej kadry trenerskiej (przed treningami, w trakcie zajęć, po zajęciach),
  • ubiór w klubowe rzeczy (pakiet startowy),
  • dodatkowe treningi bramkarskie.

Składka Członkowska obowiązuje przez 12 miesięcy w roku i nie jest ona opłatą za zajęcia / treningi lecz Składką Członkowską dla Członka Klubu MKS Skawa Wadowice (zgodnie ze Statutem Klubu).

Od 1 kwietnia składki należy płacić poprzez przelew/wpłatę na konto bankowe Akademii Piłkarskiej podany poniżej, wszelki zaległości z tytułu poprzednich miesięcy należy zgłosić bezpośrednio do trenera prowadzącego lub szczegółowo opisać w tytule przelewu aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

UWAGA! Przelew/wpłatę prosimy wpłacać na numer konta:

BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 54 8111 1019 2002 2003 8209 0002

Aby Państwa wpłata za pośrednictwem przelewu/wpłata na nasze konto bankowe zostało poprawnie zaksięgowana w tytule przelewu należy wpisać:

“Składka członkowska imię i nazwisko zawodnika oraz miesiąc za który dokonujemy wpłatę”

Np. “Składka członkowska NOWAK ADAM kwiecień”

Składki dla zawodników pozostałych dyscyplin: koszykówka, siatkówka oraz tenis stołowy prosimy o zapis w tytule przelewu:

Składka członkowska NOWAK ADAM /dyscyplina/ kwiecień