Do pobrania

Aby zostać przyjętym w poczet członków klubu MKS SKAWA Wadowice należy pobrać, a następnie wydrukować i czytelnie wypełnić DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ oraz ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKOWYCH zamieszczonych poniżej.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKOWYCH

W razie rezygnacji z członkostwa w klubie należy pobrać, a następnie wydrukować i czytelnie wypełnić REZYGNACJĘ Z CZŁONKOSTWA.

REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA